Personvern

Ditt personvern er viktig og vi ønsker å forklare hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler og hva vi bruker personopplysningene til. I tillegg beskriver den hvilke rettigheter du har.

1. Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Juridisk ABC AS (Org. nr. 994 995 634), Edvard Storms gate 2, 0166 Oslo, er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og virkemidlene vi benytter til dette.

Som behandlingsansvarlig må vi behandle dine personopplysninger i henhold til våre plikter etter gjeldende personvernlovgivning, herunder personopplysningsloven og EUs personvernforordning ("GDPR").

3. Hvem behandler vi opplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Personer som besøker våre websider eller sosiale medier
 • Personer som bruker våre tjenester
 • Personer som representerer selskaper som er kunder eller leverandører
 • Personer som vi har kontakt med for å gi informasjon om tjenester eller assistanse til å bruke tjenestene eller rette feil
 • Personer som er omtalt i opplysninger som bruker laster opp i våre tjenester
 • Jobbsøkere

I noen tilfeller vil brukerinnhold som lastes opp i våre tjenester også inneholde personopplysninger. Disse opplysningene behandler vi i egenskap av å være databehandler for våre bedriftkunder fordi vi ikke bestemmer formålet med behandlingen. Du kan lese mer om dette i vår standard databehandleravtale.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysninger som vi samler inn og behandler kan deles inn i følgende kategorier:

Personopplysninger som vi mottar direkte fra deg når du bestiller våre tjenester eller kommuniserer med oss. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt eller for å kunne følge opp dine henvendelser.

 • Abonnentopplysninger: navn, fødselsdato, e-postadresse, telefon, brukernavn og andre kontaktopplysninger, navn på kontaktperson for bedriftskunder og ansattes navn, e- postadresse og brukernavn hvis de er individuelle brukere i bedriftsabonnement.
 • Brukerinnhold: Opplysninger som abonnentene og brukerne av løsningen laster opp i løsningen, f.eks. i inndatafeltene som benyttes eller i innholdet i dokumenter og andre filer som lastes opp i løsningen eller som vi på annen måte får tilgang til. Personopplysninger som brukerne legger inn i løsningen anses som brukerinnhold og blir overført til underleverandører og behandlet når tjenesten benyttes.
 • Tjenestehistorikk: Opplysninger vi mottar når du kontakter kundeservice, abonnementstype, eller andre opplysninger som er knyttet til din bruk av tjenesten.
 • Betalingsinformasjon: Opplysninger om betalingstjenesten du benytter for å betale for tjenestene våre, debet- eller kredittkort, eller andre opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre betaling og transaksjonshistorie.
 • Kommunikasjonsinnhold: Navn, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger, innhold i meldinger eller annen kommunikasjon mellom oss og deg i forbindelse med kontraktsinngåelse, spørsmål om tjenesten eller kontakt med kundeservice.
 • Sosiale medier: navn, brukernavn og i noen tilfeller aggregert informasjon og analysedata om din aktivitet på våre sider på sosiale medier.
 • Andre opplysninger: Opplysninger som vi samler inn når du deltar i arrangement eller undersøkelser eller informasjon vi mottar med ditt samtykke. Du får spesifikk informasjon om hvilke opplysninger som samles inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.
 • Jobbsøknader: Opplysninger om deg selv i jobbsøknader, CV, annen informasjon du gir oss når du søker jobb og navn og kontaktdetaljer på referanser du oppgir.

Teknisk informasjon som samles inn automatisk når du besøker websidene våre eller bruker våre tjenester. Opplysningene kan avhenge av type utstyr og innstillingene i utstyret/nettleseren. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene som vi tilbyr deg.

 • Brukerutstyr: Opplysninger om maskin/mobiltelefon, operativsystem, utstyrsidentifikator og nettlesere som benyttes.
 • Loggdata: Opplysninger som din nettleser eller utstyr sender til oss når du bruker våre tjenester av våre tjenester (tidssone, dato og tidspunkt, land, abonnementstype, IP- adresser, tilkoblingstype etc.).
 • Bruk av tjenesten: Opplysninger om type abonnement (f.eks. bedrift eller privat), hvilke datakilder fra vårt bibliotek som brukes, hvilken funksjonalitet som benyttes og hvordan våre ulike tjenester benyttes.

Personopplysninger som vi mottar fra andre kilder, kan omfatte personopplysninger som:

 • Navn, adresse, betalingsmetode eller annen informasjon som deles med oss for å gjennomføre betaling for tjenestene.
 • Informasjon vi mottar fra våre underleverandører eller andre samarbeidsparter som innhentes for å ivareta informasjonssikkerhet, motvirke svindel og annen uønsket eller ulovlig atferd.
 • Informasjon vi mottar fra tredjeparter som vi benytter for markedsføring, distribusjon og salg av våre tjenester.
 • Opplysninger som er tilgjengelig i offentlige registre.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss og fakturere for tjenestene. Noen av opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg eller markedsføre og selge våre tjenester.

Logo

© 2024 Juridisk ABC